Що таке Займенник

Займенник це:

Займенник — це частина мови, яка вживається замість іменника або іменникового виразу, допомагаючи уникнути їх повторення та роблячи мовлення менш нудним та більш динамічним. Займенники можуть вказувати на осіб, предмети, явища без згадування їхніх назв.

Види займенників

Українська мова включає кілька видів займенників:

 1. Особові займенники: вказують на особу, яка бере участь у мовленні (я, ти, він, вона, ми, ви, вони).
 2. Присвійні займенники: вказують на належність чогось комусь (мій, твій, його, її, наш, ваш, їхній).
 3. Повертальні займенники: вказують на повернення дії до суб’єкта (себе).
 4. Вказівні займенники: вказують на предмети чи осіб, відділяючи їх від інших (цей, той, такий, ось).
 5. Питальні займенники: вживаються при поставленні питань (хто? що? який? чий?).
 6. Відносні займенники: вживаються для з’єднання підрядних речень з головними (який, що).
 7. Неозначені займенники: вказують на осіб чи предмети нечітко, невизначено (хтось, щось, будь-який).
 8. Відмінкові займенники: вживаються для вираження відмінкових відносин без іменників (мене, тебе, його).
 9. Заперечні займенники: вживаються для заперечення (ніхто, ніщо).

Займенники забезпечують зв’язок у тексті і допомагають уникнути надмірної повторюваності, роблячи мовлення більш гнучким та природним.

Таблиця займенників

Тип Займенники Приклади
Особові Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони Вона йде до магазину.
Присвійні Мій, твій, його, її, наш, ваш, їхній Це моя книга.
Зворотні Себе Він зробив це сам.
Вказівні Цей, той, ці, ті Той квітка гарна.
Запитальні Хто, що Що ти робиш?
Відносні Який, яка, яке, які, чий Людина, яка сміялася.
Неозначені Хтось, щось, будь-хто, будь-що, ніхто, ніщо Хтось забув свій гаманець.

Приклади вживання займенників

Ось декілька речень з різними видами займенників, які демонструють їхнє вживання в українській мові:

Особові займенники:

 • Я готую обід.
 • Ти знаєш відповідь на це питання?
 • Він прийде завтра.

Присвійні займенники:

 • Це мій рюкзак.
 • Вона взяла свою книгу.

Повертальні займенники:

 • Він звинувачує себе у помилці.

Вказівні займенники:

 • Ця книга мені дуже подобається.
 • Той день був дуже холодним.

Питальні займенники:

 • Хто це сказав?
 • Який колір ти обереш?

Відносні займенники:

 • Людина, яку ти бачив, мій колега.
 • Це рішення, що змінило все.

Неозначені займенники:

 • Хтось залишив тобі записку.
 • Щось в цьому реченні не так.

Відмінкові займенники:

 • Вона дала книгу мені.
 • Ми повинні сказати йому правду.

Заперечні займенники:

 • Ніхто не міг відповісти на питання.
 • Ніщо не віщувало неприємностей.

Кожен з цих займенників виконує певну функцію в реченні, замінюючи іменник або вказуючи на іменник, а також допомагає уникнути повторення й робить мовлення більш варіативним і цікавим.

Правила вживання займенників

Правила використання займенників включають ряд граматичних норм, які забезпечують їх коректне і зрозуміле вживання в реченні. Ось деякі з основних правил:

 1. Узгодження займенника з іменником: Займенники повинні відповідати іменнику, який вони замінюють, за родом, числом та відмінком.
  • Наприклад: Якщо іменник жіночого роду, то і займенник повинен бути жіночого роду: “Дівчина взяла свою книгу”.
 2. Використання займенників у певних синтаксичних конструкціях: Різні типи займенників вживаються в різних типах речень.
  • Наприклад, питальні займенники використовуються у питальних реченнях: “Що ти читаєш?”.
 3. Заміна іменників займенниками для уникнення повторення: Займенники дозволяють не повторювати іменник кілька разів у тексті.
  • Наприклад: “Марія сказала, що вона не прийде”.
 4. Використання займенників для вказівки на осіб чи предмети: Вказівні займенники використовуються для вказівки на конкретні особи або предмети.
  • Наприклад: “Та книга мені не подобається”.
 5. Уникнення зайвих займенників: Іноді займенник можна опустити, якщо це не викликає двозначності.
  • Наприклад: “Коли ти приїдеш, ти зателефонуй мені” можна скоротити до “Коли приїдеш, зателефонуй мені”.
 6. Розміщення займенників у реченні: Займенники, як правило, ставляться перед дієсловами, але в деяких випадках вони можуть йти після них або навіть бути вставленими між частинами фразового дієслова.
  • Наприклад: “Він їх відкрив” або “Він відкрив їх”.
 7. Вибір між особовими і повертальними займенниками: У деяких випадках важливо правильно вибрати між особовим і повертальним займенниками для передачі значення власної дії суб’єкта.
  • Наприклад: “Вона миє себе” (а не “миє її”), що підкреслює, що дія виконується суб’єктом самостійно.

 

Владислав Шевчук
Владислав Шевчук

Помічник головного редактора

Владислав помічник головного редактора проекту "що-таке.укр" фахівець з української мови та літератури, має глибоке розуміння української історії та культури.

Зі ступенем у сфері гуманітарних наук, він присвятив понад п'ять років своєї кар'єри копірайтингу, створюючи зміст, що відображає багатство та різноманітність української мови. Владислав також має трьохрічний досвід у цифровому маркетингу та SEO, що допомагає йому ефективно просувати інформацію в інтернеті. Його статті відрізняються точністю, глибиною аналізу та здатністю залучати читачів до вивчення української мови.

Також вас можете зацікавити:

Подивіться інші слова з їх детальним описом.