Що таке Натуральні числа

Натуральні числа це:

Натуральні числа – це множина цілих чисел, які починаються з одиниці (1) та ідуть вперед безкінечно до нескінченності, додаючи до кожного числа одиницю. Натуральні числа виглядають так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі.

Основні властивості натуральних чисел:

 • Позитивність: Всі натуральні числа є позитивними, тобто більшими за нуль (0).
 • Порядок: Натуральні числа ідуть по порядку, додаючи одиницю до попереднього числа, і вони завжди розташовані у відсортованому порядку.
 • Безкінечність: Множина натуральних чисел є безкінечною, що означає, що їх можна невичерпно додавати без обмеження.

Натуральні числа використовуються для лічби об’єктів, переліку подій, нумерації послідовностей і багатьох інших ситуацій, де потрібно виражати кількість або порядок. Вони є одними з перших математичних об’єктів, з якими діти знайомляються в процесі навчання математиці.

Види натуральних чисел

Натуральні числа поділяються на кілька видів в залежності від їхніх особливостей та застосувань. Основні види натуральних чисел включають:

 1. Природні числа (N): Це найзвичніший вид натуральних чисел, які починаються з 1 і збільшуються на 1 при кожному наступному числі. Природні числа використовуються для лічби об’єктів та подій.Приклад природних чисел: 1, 2, 3, 4, 5, …
 2. Прості числа: Прості числа – це натуральні числа, які мають тільки два дільники: 1 і саме число. Прості числа не мають інших дільників, окрім 1 і себе. Наприклад, числа 2, 3, 5, 7, 11 є простими числами.
 3. Складені числа: Складені числа – це натуральні числа, які мають більше двох дільників, крім 1 і самого себе. Наприклад, числа 4, 6, 8 є складеними числами, оскільки вони мають інші дільники, крім 1 і 4 (або 6 або 8).
 4. Квадрати натуральних чисел: Квадрати натуральних чисел – це числа, які отримуються піднесенням натурального числа до квадрата. Наприклад, 1, 4, 9, 16 є квадратами натуральних чисел, так як вони дорівнюють 1^2, 2^2, 3^2 і 4^2 відповідно.
 5. Трикутні числа: Трикутні числа – це числа, які можуть бути розташовані у формі рівностороннього трикутника. Перше трикутне число – 1, друге – 3, третє – 6, четверте – 10 і так далі.
 6. Факторіали: Факторіал натурального числа n позначається як n! і визначається як добуток всіх натуральних чисел від 1 до n. Наприклад, 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120.
 7. Парні та непарні числа: Натуральні числа можна поділити на парні (те, що ділиться на 2 без залишку) та непарні (те, що не ділиться на 2 без залишку).

Приклади натуральних чисел

Ось кілька прикладів натуральних чисел та їх видів:

 1. Природні числа:
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …
 2. Прості числа:
  • 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …
 3. Складені числа:
  • 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, …
 4. Квадрати натуральних чисел:
  • 1 (1^2), 4 (2^2), 9 (3^2), 16 (4^2), 25 (5^2), …
 5. Трикутні числа:
  • 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, …
 6. Факторіали:
  • 1! = 1
  • 2! = 2 × 1 = 2
  • 3! = 3 × 2 × 1 = 6
  • 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24
  • 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
  • І так далі.
 7. Парні та непарні числа:
  • Парні числа: 2, 4, 6, 8, 10, …
  • Непарні числа: 1, 3, 5, 7, 9, …

Ці приклади демонструють різні види натуральних чисел та їх властивості. Натуральні числа використовуються в математиці та інших галузях науки для різноманітних обчислень і моделювання різних явищ.

Владислав Шевчук
Владислав Шевчук

Помічник головного редактора

Владислав помічник головного редактора проекту "що-таке.укр" фахівець з української мови та літератури, має глибоке розуміння української історії та культури.

Зі ступенем у сфері гуманітарних наук, він присвятив понад п'ять років своєї кар'єри копірайтингу, створюючи зміст, що відображає багатство та різноманітність української мови. Владислав також має трьохрічний досвід у цифровому маркетингу та SEO, що допомагає йому ефективно просувати інформацію в інтернеті. Його статті відрізняються точністю, глибиною аналізу та здатністю залучати читачів до вивчення української мови.