Що таке Авторське Право

Значення, приклади, синоніми

Що таке Авторське Право

Авторське Право це:

- 1. Національне та міжнародне законодавство, яке захищає інтелектуальну власність на твори науки, літератури, мистецтва; а. п. є невідчужуваним та передається у спадок, чинне упродовж усього життя автора та 50 років після його смерті; в Україні регулюється Законом Про а. п. і суміжні права (1994).

Приклад застосування:

Авторське Право належить фізичним особам, працею яких створено твір, а в передбачених законом випадках — і юридичним особам (напр., орг-ціям, що видають наук. збірники, випускають періодичні видання, кіно- і телестудіям). Авторське право діє протягом життя автора, а після його смерті переходить у спадщину на 25 років (крім права на ім'я та недоторканність твору).

  • Частина мови: Іменник
  • Рід: Середній
  • Слово "Авторське Право" англійськими літерами (транслітом) - Avtorske Pravo

Словозміна

Нижче представлені словоформи

Літ.: Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972; Камышев В. Г. Права авторов литературных произведений. М., 1972; Авторське право. Довідник. К., 1981; Авторское право. Сборник нормативних актов. М., 1985. В. І. Байбарза.

Синоніми слова Авторське Право

Слова, які відрізняються за написанням та звучанням, але мають схоже або однакове значення.

Категорії слів: