Що таке Адміністративне Право

Значення, приклади, синоніми

Що таке Адміністративне Право

Адміністративне Право це:

- 1. Сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері законодавчої, виконавчої і судової діяльності органів державного управління, громадських організацій.

Приклад застосування:

Норми А.п. поділяються на: 1) норми, що визначають основні принципи державного управління та коло державних органів, які мають право утворювати нові органи державного управління, установи, підприємства, організації, а також ліквідовувати наявні, змінювати їхню структуру, регламентувати порядок утворення і ліквідації;

  • Частина мови: Іменник
  • Рід: Середній
  • Слово "Адміністративне Право" англійськими літерами (транслітом) - AdmіnіstrativnePravo

Словозміна

Нижче представлені словоформи

В Україні джерелами А.п. є: Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента держави, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України.

Синоніми слова Адміністративне Право

Слова, які відрізняються за написанням та звучанням, але мають схоже або однакове значення.

Категорії слів: