Що таке Аксіома

Значення, приклади, синоніми

Аксіома це:

Аксіома - це принцип, який затверджується без доказу, проте визнається. У рамках арістотелівської концепції науки - твердження, що не вимагає подальшого вивчення, оскільки воно є безперечно істинним або очевидним

Походження терміна Аксіома

Запозичено в 16 столітті з латинського axiōma (сучасна форма 18 століття), яке своєю чергою було запозичено з давньогрецького ἀξίωμα (axiōma).

Синоніми:

Принцип, постулат

Приклад вживання:

Вибір аксіом вільний, але не будь-який вибір добрий.

Категорії слів: