Що таке Прийменник

Прийменник це:

Прийменник — це службова частина мови, яка вживається для зв’язку між словами в реченні і виражає різні просторові, часові, причинні та інші відношення між ними. Українська мова має багатий набір прийменників, які допомагають уточнити зміст висловлювання і забезпечують його граматичну правильність.

Наприклад, прийменники “на”, “під”, “за”, “до” вказують на місцезнаходження чи напрямок руху предмета чи особи, а “після”, “перед”, “протягом” — на часові відносини.

Приклади вживання прийменників

Ось кілька прикладів вживання прийменників в українській мові:

 1. Просторові прийменники:
  • В магазині багато людей.
  • На даху сидить кіт.
  • Під мостом тече річка.
  • Він поїхав за місто.
 2. Часові прийменники:
  • До світанку залишилось мало часу.
  • Він прийде після обіду.
  • Протягом дня відбулося багато подій.
 3. Причинні прийменники:
  • Через хворобу вона не прийшла на роботу.
  • Вона зробила це заради дітей.
 4. Цільові прийменники:
  • Вони пішли до лікаря.
  • Заради миру варто йти на компроміси.
 5. Кількісні прийменники:
  • Вони розділили яблука між усіма дітьми.
  • З п’ятьма книжками буде складніше йти.
 6. Способу прийменники:
  • Він написав лист без помилок.
  • За допомогою друзів він швидко вирішив проблему.
 7. Порівняльні прийменники:
  • Вона висока як береза.
  • Він сильний ніби лев.
 8. Цільові прийменники:
  • Вони йдуть до школи.
  • Вона дивилася на зірки.

Кожен прийменник в цих прикладах встановлює певний тип відносин між словами в реченні, що допомагає уточнити смислові та граматичні зв’язки.

Види прийменників

В українській мові прийменники поділяються за різними критеріями. Одним із них є види відношень, які вони виражають:

 1. Просторові прийменники: вказують на місцезнаходження або напрямок.
  • Наприклад: в, на, під, над, біля, поруч, між.
 2. Часові прийменники: позначають часові відносини.
  • Наприклад: до, після, впродовж, під час, перед.
 3. Причинні прийменники: вказують на причину чогось.
  • Наприклад: через, заради, від, з.
 4. Мети прийменники: вказують на мету дії.
  • Наприклад: для, заради.
 5. Кількісні прийменники: виражають кількісні відношення.
  • Наприклад: з, зі.
 6. Способу прийменники: описують спосіб або манеру дії.
  • Наприклад: з, без, під.
 7. Порівняльні прийменники: використовуються при порівнянні.
  • Наприклад: як, ніби.
 8. Цільові прийменники: показують напрямок до цілі чи місця.
  • Наприклад: до, на.

Кожен прийменник у реченні вимагає після себе відповідного відмінка іменника, що дозволяє побудувати граматично правильні та змістовні фрази.

Правила прийменників

В українській мові існує кілька правил використання прийменників, які допомагають формувати граматично вірні та логічно зв’язні речення:

 1. Вживання з відмінками: Кожен прийменник вимагає після себе іменника у певному відмінку. Наприклад, прийменник “в” вживається з іменниками в місцевому відмінку (“в місті”), а “до” – з іменниками в давальному (“до друга”).
 2. Відповідність до контексту: Вибір прийменника залежить від його семантики і контексту речення. Наприклад, прийменник “на” може вказувати на рух до поверхні (“на стіл”) або на спрямованість дії (“на урок”).
 3. Фразеологічне вживання: Деякі прийменники є невід’ємною частиною фразеологізмів або стійких виразів і використовуються тільки в певних комбінаціях. Наприклад, “заради” завжди вказує на мету дії (“зробити заради миру”).
 4. Не вживаються перед займенниками: У більшості випадків прийменники не ставляться перед займенниками. Наприклад, замість “до неї” слід сказати “їй”.
 5. Уникнення повторення: Уникайте непотрібного повторення прийменників у реченні, якщо це можливо, особливо коли йдеться про однорідні члени речення. Наприклад, “Я розповім про театри та музеї” замість “Я розповім про театри і про музеї”.
 6. Сполучення з дієсловами: Деякі прийменники вживаються з дієсловами для утворення фразових дієслів з певним значенням. Наприклад, “дивитися на” (чийсь вчинок) або “йти за” (кимось).

Ці правила допомагають забезпечити коректне використання прийменників у мові, що є важливим для точного і виразного спілкування.

 

Владислав Шевчук
Владислав Шевчук

Помічник головного редактора

Владислав помічник головного редактора проекту "що-таке.укр" фахівець з української мови та літератури, має глибоке розуміння української історії та культури.

Зі ступенем у сфері гуманітарних наук, він присвятив понад п'ять років своєї кар'єри копірайтингу, створюючи зміст, що відображає багатство та різноманітність української мови. Владислав також має трьохрічний досвід у цифровому маркетингу та SEO, що допомагає йому ефективно просувати інформацію в інтернеті. Його статті відрізняються точністю, глибиною аналізу та здатністю залучати читачів до вивчення української мови.

Також вас можете зацікавити:

Подивіться інші слова з їх детальним описом.