Що таке Антоніми

Що таке Антоніми

Антоніми це:

Антоніми — це слова, які мають протилежне або дуже відмінне від оригіналу значення.

Вони використовуються для вираження протилежностей і контрастів в мові.

Види антонімів

Антоніми можуть бути різних типів, включаючи:

 1. Прямі антоніми (протилежності): Слова з явно протилежним значенням, наприклад, “гарячий” і “холодний”, “світло” і “темрява”.
 2. Градуальні антоніми: Слова, які виражають протилежності в межах спектру, наприклад, “молодий” і “старий”, де між ними існує безліч проміжних станів.
 3. Комплементарні антоніми: Пари слів, де відсутність одного неодмінно означає присутність іншого, наприклад, “живий” і “мертвий”.
 4. Реляційні антоніми: Слова, які мають протилежне значення, але існують у відносинах, наприклад, “вчитель” і “учень”.

Антоніми відіграють важливу роль у структуруванні нашого спілкування, дозволяючи нам висловлювати протилежні концепції та відтінки значень, які допомагають точніше передати наші думки і емоції.

Приклади вживання

Ось декілька прикладів антонімів у різних категоріях:

Прямі антоніми:

 • Щасливий – Нещасливий
 • Світло – Темно
 • Чистий – Брудний

Градуальні антоніми:

 • Молодий – Старий
 • Теплий – Холодний
 • Високий – Низький

Комплементарні антоніми:

 • Живий – Мертвий
 • Цілий – Розбитий
 • Правда – Брехня

Реляційні антоніми:

 • Купувати – Продавати
 • Вчитель – Учень
 • Лікар – Пацієнт

Ці приклади антонімів показують, як слова можуть бути використані для вираження протилежних ідей або характеристик. Важливо правильно вибирати антоніми в залежності від контексту, щоб чітко та ефективно передати повідомлення.

Правила використання антонімів

Правила використання антонімів в українській мові в основному зосереджені на правильному виборі слова для передачі бажаного значення в контексті. Ось декілька основних моментів:

 1. Вибір антоніма залежно від контексту: Значення антонімічних пар може змінюватися в залежності від контексту, тому важливо вибирати слова, що найточніше відображають протилежне значення в даній ситуації.
 2. Узгодження за стилем і реєстром мовлення: Антоніми повинні відповідати стилю і реєстру мовлення. Наприклад, не слід змішувати формальні та неформальні антоніми в одному і тому ж тексті.
 3. Обережне використання градуальних антонімів: Оскільки градуальні антоніми виражають протилежності в межах спектру, важливо зважати на міру або ступінь якості, яку ви хочете передати.
 4. Використання комплементарних антонімів: Такі антоніми чітко ділять світ на дві взаємовиключні категорії, тому їх використання має бути однозначним і безумовним.
 5. Уникання тавтології з реляційними антонімами: Оскільки реляційні антоніми виражають взаємозв’язок, не потрібно використовувати обидва слова разом, якщо це очевидно з контексту (наприклад, “вчитель та учень” замість “вчитель та його учень”).
 6. Консистентність: При використанні антонімів у тексті важливо зберігати послідовність у їх використанні для збереження логіки та зрозумілості повідомлення.
 7. Культурна специфіка: Деякі антоніми можуть мати специфічне значення в конкретних культурах, тому важливо зважати на культурний контекст при їх використанні.

Розуміння та правильне застосування антонімів є важливим для ефективної комунікації, допомагає уникнути непорозумінь та надає мові більшої виразності та точності.

 

Владислав Шевчук
Владислав Шевчук

Помічник головного редактора

Владислав помічник головного редактора проекту "що-таке.укр" фахівець з української мови та літератури, має глибоке розуміння української історії та культури.

Зі ступенем у сфері гуманітарних наук, він присвятив понад п'ять років своєї кар'єри копірайтингу, створюючи зміст, що відображає багатство та різноманітність української мови. Владислав також має трьохрічний досвід у цифровому маркетингу та SEO, що допомагає йому ефективно просувати інформацію в інтернеті. Його статті відрізняються точністю, глибиною аналізу та здатністю залучати читачів до вивчення української мови.

Також вас можете зацікавити:

Подивіться інші слова з їх детальним описом.